Pojištění kryje i požár nebo vodovodní škody

Věděli jste, že pár tisíc korun ročně vám může ochránit vlastní kapsu před úhradou mnoha tisíců až statisíců za způsobené škody na majetku? Jak si dnes chráníte vlastní bydlení? V současnosti takové pojištění kryje nejen velké škody jako je např. požár, výbuch, pád stromu, vichřice, vodovodní škody, tíha sněhu apod., ale i další připojištění jako je odcizení/vandalismus, zkrat přepětí, poškození fasády, ztráta vody a jiné.

„Občas se nás klienti ptají: Máme si pojistit byt/dům nebo spíše domácnost?“ říká Lucie Berková, výkonná manažerka P4L, s.r.o. “Ideální je v tomto případě kombinace. Pojištění nemovitosti kryje příslušenství, které je pevně spjato s budovou (tedy obvodové zdi, okna, podlahy aj.). Kdežto pojištění domácnosti zahrnuje vybavení dané nemovitosti, tj. osobní věci, volně stojící nábytek apod.),” vysvětluje Lucie Berková.

V případě pojistné události se zpravidla klient podílí sjednanou spoluúčastí v pojistné smlouvě (ta může být i pouhých 1 000Kč na jednu pojistnou událost). Jestliže bude jedno z krytí v portfoliu klienta chybět, pak jde daná náhrada škod na vrub klienta. Výhodou jsou také asistenční služby v případě poruch spotřebičů, zabouchnutí dveří a další.
Pojišťovny nabízejí krytí několika typů nemovitostí, mezi které patří např. bytové domy, chalupy, i budoucí rodinné domy (rozestavěná stavba – slouží pro vzniklé škody na majetku během výstavby). Jako vedlejší stavby lze připojistit i stavby typu garáž, zahradní altán, oplocení, bazén aj.

Češi spoléhají na to, že „aspoň nějakou pojistku“ mají. Většina pojistných smluv není zpravidla aktualizována a jsou již staršího data. Co to v praxi znamená? Pojistná částka na nemovitost v případě škod nemusí pokrýt ztráty na majetku. Nemovitosti jsou tak podpojištěné – přitom během let se mohly změnit ceny nemovitostí na trhu, mohla proběhnout rekonstrukce nemovitosti, která zvýší její hodnotu apod. I z těchto důvodů mohou pojišťovny pojistné plnění i krátit, jelikož pojistná částka nemovitosti není aktuální. „Nejen z tohoto důvodu jsme s našimi klienty neustále v kontaktu, abychom předešli obdobným situacím,” doplňuje Berková z P4L s.r.o.

Jako důležitou součást majetkového pojištění bere P4L i pojištění občanské odpovědnosti vztahující se na škody z běžného života vůči třetím osobám, tzv. „pojistka na blbost“. Pojištění slouží pro náhrady škod na zdraví, věci či finanční škodu. Častým dotazem bývá „vytopení souseda“ – ano, právě i na tuto škodu se pojištění vztahuje.

Nenechávejte věci náhodě a buďte pojištěni!